Diensten

Onderstaand volgt een opsomming van de diensten die het bedrijf u kan aanbieden:

 • Het opsporen van personen
 • Het opsporen van goederen, voer- en vaartuigen
 • Observatie van personen en goederen
 • Pseudokoop en herkenning van gestolen goederen
 • Pseudodienstverlening
 • Pentesten, het testen van frontdeskbeveiliging en klantbeleving
 • Het aanpakken van onrechtmatigheden binnen uw bedrijf
 • Het op innovatieve wijze inzetten van technische hulpmiddelen
 • Het sweepen van voertuigen en ruimtes op de aanwezigheid van spionage apparatuur
 • Fleet management, het beheer en organisatie van commerciële voer- en vaartuigen
 • Security Consultancy
 • Predictive Profiling
 • Opleiding en training

Wij houden ons altijd aan de privacy gedragscode en werken binnen de wettelijke kaders.

Onze werkwijze

 • In eerste instantie kunt u ons telefonisch en/of per e-mail bereiken waarbij u uw casus kunt voorleggen
 • Daarna volgt er een intake gesprek op een door u gekozen locatie
 • Na schriftelijke accordering uwerzijds en na betaling van een voorschot, starten wij ons onderzoek
 • Wij zullen u na accordering, schriftelijk, het gespreksverslag en een duidelijk plan van aanpak aanbieden
 • We leggen onze onderzoeksgegevens schriftelijk en digitaal vast
 • Tussentijds houden wij u op de hoogte van de voortgang van het onderzoek
 • Bij het afsluiten van het onderzoek volgt er een evaluatiegesprek waarbij wij u kunnen adviseren
 • Na het evaluatiegesprek zullen wij onze rapportage completeren en aan u uitreiken