Home

Draaisma Consultancy Recherche & Advies is een gerenommeerd recherchebureau. Het bedrijf is in het bezit van alle diploma’s en vergunningen die wettelijk verplicht zijn. Deze vergunningen zijn verleend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder POB nummer 1855.

Het bedrijf heeft 23 jaar ervaring binnen de heimelijke afdeling van de Nationale Politie en mag deze kennis voor u laten werken. Alle tactische en technische methodieken binnen de opsporing zijn ons bekend. We kunnen deze methodieken, binnen de gestelde wettelijke kaders, inzetten in onze onderzoeken.

Draaisma Consultancy Recherche & Advies is deskundig, betrouwbaar en professioneel. In de bedrijfsvoering wordt gezorgd voor het voortdurend updaten van kennis. Externe deskundigen worden geraadpleegd en we hebben een eigen raad van advies. Het bedrijf heeft een nationaal en internationaal netwerk.

Draaisma Consultancy Recherche & Advies is objectief en onafhankelijk in de oordeelvorming. Daarbij wordt kritisch en neutraal gekeken naar de casus.

Draaisma Consultancy Recherche & Advies is transparant in de keuze om wel of geen onderzoek te doen en legt hiervoor verantwoording af, evenals over de gebruikte methodes. Hierbij wordt er inzicht gegeven in het verloop van de onderzoeken, zonder vooruit te lopen op de conclusies.