Contact


Houtsaachmole 21
8531 WC Lemmer
Nederland
Tel: +31 (0)85-060 37 38
E-mail: info@draaisma-consultancy.nl

Draaisma Consultancy Recherche & Advies is aangesloten bij de BPOB. De BPOB houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten recherchebureaus. Daarbij wordt onder andere getoetst of de leden zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de Privacy gedragscode. Dit heeft als doel om de privacybelangen van betrokkenen te beschermen en de professionaliteit van de aangesloten recherchebureaus te waarborgen.

Erkend door het ministerie van Justitie en Veiligheid onder POB nummer: 1855

BTW nummer: NL003249120B98
KvK nummer: 81431538

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht
onder inschrijfnummer: 10-5751